KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikası

İnsa İnşaat
güvenli yapıları estetik çözümlerle bir araya getiriyor


Ülkemizde gelecek nesillere daha nitelikli, güvenli ve konforlu bir yaşam standardını sağlayarak, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ilkesinden hiç vazgeçmeyeceğiz. Yenilikçi teknolojilere paralel olarak yapı sektörünün temel standartlarını daha üst düzeye çıkartacak, müşterilerinin istek ve beklentilerini zamanında tespit ederek bu beklentileri sağlayacak uygun çözümler sunmak temel politikamızdır.

Kalite kontrol ilkeleri çerçevesinde tüm müşterilerimize ve inşaat sektörüne doğru çözümler sunmak
Beklentileri tam zamanında, sorunsuz ve güvenli bir şekilde karşılamak
Verimli zaman kullanımıyla ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler doğrultusunda standart bir kalite yönetimi politikası yürütmek kalite politikamızın temel maddelerini oluşturmaktadır.

Yönetimimiz müşteri memnuniyetininin sürekliliğini sağlamayı, bu esaslar doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi ve gerekli olan kaynakların kullanılmasını sağlamayı taahhüt ederek tüm çalışmaları desteklemektedir.

Bütün hizmetlerinde, çevreye, topluma, müşterilerine saygılı ve dürüst davranmaktadır. Personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak, çağdaş yönetim esaslarını benimseterek, şirkete olan güven ve bağlılığını arttıracak, gelişen teknolojiyi takip etmelerinde yardımcı olmaktadır.